Aatrox Guide – Tổng hợp thông tin, cách buide đồ, hướng dẫn chơi cho Aatrox

0
83
aatrox huyết nguyệt hàng hiệu

Aatrox_skin mặc định

Aatrox Qủy Kiếm Darkin

lane top

TỈ LỆ CHỌN: 81%
TỈ LỆ THẮNG: 41%

Lane Rừng

TỈ LỆ CHỌN: 11%
TỈ LỆ THẮNG: 48%