Bộ Sưu Tập Skin Học Viện Chiến Binh Full HD Và Giá Trang Phục

0
906

Tổng hợp bộ trang phục Học Viện Chiến Binh LMHT Full HD. Bao gồm các skin sau: Katarina Học Viện Chiến Binh, Jayce Học Viện Chiến Binh, Lux Học Viện Chiến Binh, Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh, Ezreal Học Viện Chiến Binh.

EZREAL HỌC VIỆN CHIẾN BINH

divider-blue

 

Ezreal học viện chiến binh
Skin Ezreal Học Viện Chiến Binh

YUUMI HIỆU TRƯỞNG CHIẾN BINH

divider-blue

Yuumi hiệu trưởng chiến binh
Skin Yuumi Hiệu Trưởng Chiến Binh

LUX HỌC VIỆN CHIẾN BINH

divider-blue

Lux học viện chiến binh
Skin Lux Học Viện Chiến Binh

JAYCE HỌC VIỆN CHIẾN BINH

divider-blue

Jayce học viện chiến binh
Skin Jayce Học Viện Chiến Binh

GRAVES HIỆU PHÓ CHIẾN BINH

divider-blue

Graves hiệu phó chiến binh

Skin Graves Hiệu Phó Chiến Binh

KATARINA HỌC VIỆN CHIẾN BINH

divider-blue

Katarina học viện chiến binh
Skin Katarina Học Viện Chiến Binh

Các bạn có thể Download trọn bộ skin này với chất lượng Full HD tại đây