Bộ Sưu Tập Skin Siêu Nhân Thiên Hà Full HD – Liên Minh Huyền Thoại

0
443

Tổng hợp bộ trang phục trong LMHT Full HD Siêu Nhân Thiên Hà bao gồm các skin sau: Rumble Siêu Nhân Thiên Hà, Annie Siêu Nhân Thiên Hà, Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà, Elise Siêu Nhân Thiên Hà, Gnar Siêu Nhân Thiên Hà, Fizz Siêu Nhân Thiên Hà, Kindred Siêu Nhân Thiên Hà. 

RUMBLE SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Để có thể cài đặt Video này làm ảnh nền máy tính xin mời các bạn tham khảo bài viết sau: Cách cài video làm hình nền máy tính win 10

Rumble Siêu Nhân Thiên Hà

FIZZ SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Fizz Siêu Nhân Thiên Hà

KINDRED SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Kindred Siêu Nhân Thiên Hà

SHYVANA SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Shyvana siêu nhân thiên hà

ANNIE SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Annie Siêu Nhân Thiên Hà

ELISE SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Elise Siêu Nhân Thiên Hà

GNAR SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Gnar Siêu Nhân Thiên Hà

NIDALEE SIÊU NHÂN THIÊN HÀ

divider-blue

Nidalee Siêu Nhân THiên Hà